Anglais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
We opened this paper by noting…
Utilisé comme résumé de la thèse
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
The foregoing discussion has attempted to…
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
The hypotheses were tested with data covering…
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Samengevat ...
To sum up…
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Samenvattend ...
In summary, …
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Al met al ...
All in all…
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Over het geheel ...
By and large…
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... leidt ons tot de conclusie dat ...
…leads us to the conclusion that…
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
The arguments given above prove that…
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
We can see then, that…
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Alles wijst erop dat ...
All of this points to the fact that…
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Understanding...can help reveal…
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Over het geheel genomen ...
On balance…
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Utilisé pour exprimer le but de la thèse