Arabe | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Utilisé comme résumé de la thèse
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Samengevat ...
لتلخيص ما سبق...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Samenvattend ...
إجمالاً، ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Al met al ...
إجمالا...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Over het geheel ...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
نستطيع أن نرى أنّ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Alles wijst erop dat ...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Over het geheel genomen ...
في نهاية الأمر...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse