Espagnol | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Utilisé comme résumé de la thèse
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Samengevat ...
En resumen,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Samenvattend ...
En síntesis,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Al met al ...
En definitiva,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Over het geheel ...
En términos generales,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... nos lleva a la conclusión de que...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Podemos evidenciar que...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Alles wijst erop dat ...
Todo esto apunta a...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Over het geheel genomen ...
En resumen...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse