Grec | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Utilisé comme résumé de la thèse
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Samengevat ...
Εν περιλήψει,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Samenvattend ...
Εν ολίγοις,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Al met al ...
Εν συντομία,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Over het geheel ...
Σε γενικές γραμμές,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Alles wijst erop dat ...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Over het geheel genomen ...
Συνοπτικά...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse