Italien | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Utilisé comme résumé de la thèse
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Samengevat ...
Riassumendo...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Samenvattend ...
Concludendo...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Al met al ...
Complessivamente...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Over het geheel ...
In generale...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... leidt ons tot de conclusie dat ...
.... ci porta a concludere che...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Siamo dunque portati a credere che...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Alles wijst erop dat ...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Over het geheel genomen ...
Tirando le somme...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse