Japonais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Utilisé comme résumé de la thèse
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Samengevat ...
結論として、・・・・
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Samenvattend ...
まとめると、・・・・
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Al met al ...
全体に目を向けると、・・・・
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Over het geheel ...
全般的に見て、・・・・
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... leidt ons tot de conclusie dat ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
・・・・ということが見て取れる。
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Alles wijst erop dat ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Over het geheel genomen ...
あらゆる点から見て、・・・・
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
したがって、・・・・という事実がある。
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Utilisé pour exprimer le but de la thèse