Russe | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Мы начали доклад с того, что...
Utilisé comme résumé de la thèse
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Гипотезы были проверены на практике путем...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Samengevat ...
Подводя итог...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Samenvattend ...
Подводя итог...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Al met al ...
В целом...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Over het geheel ...
В общем...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Таким образом мы видим, что...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Alles wijst erop dat ...
Все это указывает на то, что...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Over het geheel genomen ...
В балансе...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse