Arabe | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Utilisé comme résumé de la thèse
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Podsumowując, ...
لتلخيص ما سبق...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
W podsumowaniu, ...
إجمالاً، ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
W sumie...
إجمالا...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Ogólnie...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...prowadzi do wniosku, że...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Widzimy więc, że...
نستطيع أن نرى أنّ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
في نهاية الأمر...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse