Portugais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Este trabalho começou apontando...
Utilisé comme résumé de la thèse
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
A prévia discussão buscou...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Podsumowując, ...
Resumindo, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
W podsumowaniu, ...
Em suma, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
W sumie...
Em síntese, ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Ogólnie...
De modo geral, ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...prowadzi do wniosku, że...
...nos leva à conclusão de que...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Widzimy więc, że...
Pode-se ver então que...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Recapitulando, ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse