Tchèque | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Utilisé comme résumé de la thèse
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Podsumowując, ...
Abych to shrnul(a),...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
W podsumowaniu, ...
Souhrnně lze říci,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
W sumie...
Celkem vzato...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Ogólnie...
Celkem vzato...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...prowadzi do wniosku, że...
... nás vede k závěru, že...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Widzimy więc, że...
Vidíme tedy, že...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Zároveň...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse