Chinois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
我们以说明...开始这篇论文
Utilisé comme résumé de la thèse
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
前面的讨论旨在...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
假设被...方面的数据验证
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Însumând totul...
总结来说,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Rezumând,...
归纳一下,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Per ansamblu...
总之,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
În mare...
总体而言,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...ne duce la concluzia că...
...让我们得出...的结论
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
上述论据证实...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Putem observa prin urmare că...
我们可以看出...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Toate aceste argumente indică faptul că...
所有这些都指向...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
了解...可以帮助揭示...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Pentru a restabili echilibrul...
权衡一下,...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
因此,我们的论点是有一些因素...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Utilisé pour exprimer le but de la thèse