Italien | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Utilisé comme résumé de la thèse
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Însumând totul...
Riassumendo...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Rezumând,...
Concludendo...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Per ansamblu...
Complessivamente...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
În mare...
In generale...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...ne duce la concluzia că...
.... ci porta a concludere che...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Putem observa prin urmare că...
Siamo dunque portati a credere che...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Toate aceste argumente indică faptul că...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Pentru a restabili echilibrul...
Tirando le somme...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse