Suédois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Utilisé comme résumé de la thèse
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hypoteserna testades med data från ...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Însumând totul...
Sammanfattningsvis ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Rezumând,...
För att sammanfatta ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Per ansamblu...
Till slut...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
În mare...
I stort sett/På det stora hela ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...ne duce la concluzia că...
... leder oss till slutsatsen att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Argumenten ovan visar att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Putem observa prin urmare că...
Vi kan då se att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Toate aceste argumente indică faptul că...
Allt detta pekar på att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Pentru a restabili echilibrul...
På det hela taget ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse