Turc | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Utilisé comme résumé de la thèse
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Însumând totul...
Özetlemek gerekirse ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Rezumând,...
Kısacası ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Per ansamblu...
Sonuç olarak ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
În mare...
Genel olarak ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...ne duce la concluzia că...
... bizi ... sonucuna götürür.
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Putem observa prin urmare că...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Toate aceste argumente indică faptul că...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Pentru a restabili echilibrul...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Utilisé pour exprimer le but de la thèse