Hongrois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Мы начали доклад с того, что...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Utilisé comme résumé de la thèse
Последующее обсуждение было попыткой...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Гипотезы были проверены на практике путем...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Подводя итог...
Összefoglalva, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Подводя итог...
Összefoglalva ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
В целом...
Összességében ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
В общем...
Egészében véve ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... позволяет нам сделать вывод, что...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Таким образом мы видим, что...
Láthatjuk, hogy ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Все это указывает на то, что...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
В балансе...
Összevetve...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Utilisé pour exprimer le but de la thèse