Néerlandais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Мы начали доклад с того, что...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Utilisé comme résumé de la thèse
Последующее обсуждение было попыткой...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Гипотезы были проверены на практике путем...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Подводя итог...
Samengevat ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Подводя итог...
Samenvattend ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
В целом...
Al met al ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
В общем...
Over het geheel ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... позволяет нам сделать вывод, что...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Таким образом мы видим, что...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Все это указывает на то, что...
Alles wijst erop dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
В балансе...
Over het geheel genomen ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Utilisé pour exprimer le but de la thèse