Arabe | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Utilisé comme résumé de la thèse
Ovanstående diskussion har försökt att ...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hypoteserna testades med data från ...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Sammanfattningsvis ...
لتلخيص ما سبق...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
För att sammanfatta ...
إجمالاً، ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Till slut...
إجمالا...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
I stort sett/På det stora hela ...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... leder oss till slutsatsen att ...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumenten ovan visar att ...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Vi kan då se att ...
نستطيع أن نرى أنّ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Allt detta pekar på att ...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
På det hela taget ...
في نهاية الأمر...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse