Danois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Utilisé comme résumé de la thèse
Ovanstående diskussion har försökt att ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hypoteserna testades med data från ...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Sammanfattningsvis ...
Til at opsummere...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
För att sammanfatta ...
Summarisk,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Till slut...
Alt i alt...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
I stort sett/På det stora hela ...
I det store og hele...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... leder oss till slutsatsen att ...
...fører os til den konklusion at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumenten ovan visar att ...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Vi kan då se att ...
Vi kan derefter se at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Allt detta pekar på att ...
Alt dette peger på det faktum at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
På det hela taget ...
Ligevægtigt...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse