Néerlandais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Utilisé comme résumé de la thèse
Ovanstående diskussion har försökt att ...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hypoteserna testades med data från ...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Sammanfattningsvis ...
Samengevat ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
För att sammanfatta ...
Samenvattend ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Till slut...
Al met al ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
I stort sett/På det stora hela ...
Over het geheel ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... leder oss till slutsatsen att ...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumenten ovan visar att ...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Vi kan då se att ...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Allt detta pekar på att ...
Alles wijst erop dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
På det hela taget ...
Over het geheel genomen ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Utilisé pour exprimer le but de la thèse