Tchèque | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Utilisé comme résumé de la thèse
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hypoteserna testades med data från ...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Sammanfattningsvis ...
Abych to shrnul(a),...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
För att sammanfatta ...
Souhrnně lze říci,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Till slut...
Celkem vzato...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
I stort sett/På det stora hela ...
Celkem vzato...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... leder oss till slutsatsen att ...
... nás vede k závěru, že...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumenten ovan visar att ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Vi kan då se att ...
Vidíme tedy, že...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Allt detta pekar på att ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
På det hela taget ...
Zároveň...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse