Finnois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Utilisé comme résumé de la thèse
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Abych to shrnul(a),...
Yhteenvetona...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Souhrnně lze říci,...
Yhteenvetona...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Celkem vzato...
Kaiken kaikkiaan
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Celkem vzato...
Yleisesti ottaen
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... nás vede k závěru, že...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Vidíme tedy, že...
Näemme siis, että...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Pochopení... může pomoci odhalit...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Zároveň...
Kaiken kaikkiaan
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse