Polonais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Utilisé comme résumé de la thèse
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Abych to shrnul(a),...
Podsumowując, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Souhrnně lze říci,...
W podsumowaniu, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Celkem vzato...
W sumie...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Celkem vzato...
Ogólnie...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... nás vede k závěru, že...
...prowadzi do wniosku, że...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Vidíme tedy, že...
Widzimy więc, że...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Pochopení... může pomoci odhalit...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Zároveň...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse