Danois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Utilisé comme résumé de la thèse
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
สรุปทั้งหมด...
Til at opsummere...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
โดยสรุป...
Summarisk,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
ทั้งหมด...
Alt i alt...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
โดยภาพรวมแล้ว...
I det store og hele...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...fører os til den konklusion at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Vi kan derefter se at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Alt dette peger på det faktum at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
โดยสมดุลแล้ว...
Ligevægtigt...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse