Chinois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
我们以说明...开始这篇论文
Utilisé comme résumé de la thèse
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
前面的讨论旨在...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
假设被...方面的数据验证
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Özetlemek gerekirse ...
总结来说,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Kısacası ...
归纳一下,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Sonuç olarak ...
总之,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Genel olarak ...
总体而言,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... bizi ... sonucuna götürür.
...让我们得出...的结论
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
上述论据证实...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Daha sonra görebiliriz ki ...
我们可以看出...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
所有这些都指向...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
了解...可以帮助揭示...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Tarafsız olarak düşünürsek ...
权衡一下,...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Utilisé pour exprimer le but de la thèse