Coréen | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Utilisé comme résumé de la thèse
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Özetlemek gerekirse ...
요약하면, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Kısacası ...
요약하면, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Sonuç olarak ...
대체로, ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Genel olarak ...
대체로, ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... bizi ... sonucuna götürür.
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Daha sonra görebiliriz ki ...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Tarafsız olarak düşünürsek ...
모든 것을 고려하여, ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Utilisé pour exprimer le but de la thèse