Danois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
The graphs show a plateau at the level of…
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Within the picture is contained…
Billedet indeholder...
Utilisé pour décrire une image
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

This diagram represents…and therefore shows that…
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
The shape of the graph demonstrates that…
Grafens facon demonstrerer at...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
The graph can thus be used to predict…
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figure…representing…
Figur... repræsenterer...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figure…showing…
Figur... viser...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram…examining…
Diagram... undersøger...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram…depicting…
Diagram... skildrer...
Utilisé comme texte sous un diagramme