Finnois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
The graphs show a plateau at the level of…
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Within the picture is contained…
Tässä kuvassa näkyy...
Utilisé pour décrire une image
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

This diagram represents…and therefore shows that…
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
The shape of the graph demonstrates that…
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
The graph can thus be used to predict…
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figure…representing…
Kaavio ... edustaa...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figure…showing…
Kuva ... näyttää...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram…examining…
Kaavio ... tarkastelee...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram…depicting…
Kaavio ... esittää...
Utilisé comme texte sous un diagramme