Néerlandais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
The graphs show a plateau at the level of…
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Within the picture is contained…
De afbeelding bevat ...
Utilisé pour décrire une image
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

This diagram represents…and therefore shows that…
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
The shape of the graph demonstrates that…
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
The graph can thus be used to predict…
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figure…representing…
Afbeelding ... geeft ... weer.
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figure…showing…
Afbeelding ... toont ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram…examining…
Diagram ... onderzoekt ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram…depicting…
Diagram ... beschrijft ...
Utilisé comme texte sous un diagramme