Suédois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
تحتوي الصورةُ على...
Bilden visar ...
Utilisé pour décrire une image
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Formen på diagrammet visar på att ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

الشكل... يمثل...
Figur ... respresenterar ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
الشكل... يبيّن...
Figur ... visar ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
الرسم التوضيحي... يدرس...
Diagram ... undersöker ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Diagram ... skildrar ...
Utilisé comme texte sous un diagramme