Finnois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
图表显示在...水平下保持稳定
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
图片中包含...
Tässä kuvassa näkyy...
Utilisé pour décrire une image
该图表显示,...至...期间,...比...多
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

图表表明...,因此得出...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
图表的变化表明...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
图中有明确的分布模式,这意味着...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
因此,该图表可以用来预测...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

数字...代表...
Kaavio ... edustaa...
Utilisé comme texte sous un diagramme
数字...表示...
Kuva ... näyttää...
Utilisé comme texte sous un diagramme
示图...表示...
Kaavio ... tarkastelee...
Utilisé comme texte sous un diagramme
示图...描绘...
Kaavio ... esittää...
Utilisé comme texte sous un diagramme