Néerlandais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
图表显示在...水平下保持稳定
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
图片中包含...
De afbeelding bevat ...
Utilisé pour décrire une image
该图表显示,...至...期间,...比...多
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

图表表明...,因此得出...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
图表的变化表明...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
图中有明确的分布模式,这意味着...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
因此,该图表可以用来预测...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

数字...代表...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Utilisé comme texte sous un diagramme
数字...表示...
Afbeelding ... toont ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
示图...表示...
Diagram ... onderzoekt ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
示图...描绘...
Diagram ... beschrijft ...
Utilisé comme texte sous un diagramme