Polonais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
图表显示在...水平下保持稳定
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
图片中包含...
Rysunek zawiera...
Utilisé pour décrire une image
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

图表表明...,因此得出...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
图表的变化表明...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
图中有明确的分布模式,这意味着...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
因此,该图表可以用来预测...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

数字...代表...
Rysunek... przedstawia...
Utilisé comme texte sous un diagramme
数字...表示...
Rysunek... pokazuje...
Utilisé comme texte sous un diagramme
示图...表示...
Diagram...bada...
Utilisé comme texte sous un diagramme
示图...描绘...
Diagram... zobrazowuje...
Utilisé comme texte sous un diagramme