Roumain | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
图表显示在...水平下保持稳定
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
图片中包含...
Această imagine conţine...
Utilisé pour décrire une image
该图表显示,...至...期间,...比...多
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

图表表明...,因此得出...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
图表的变化表明...
Forma graficului demonstrează că...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
图中有明确的分布模式,这意味着...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
因此,该图表可以用来预测...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

数字...代表...
Figura...reprezintă...
Utilisé comme texte sous un diagramme
数字...表示...
Figura...arătând...
Utilisé comme texte sous un diagramme
示图...表示...
Diagrama...exprimând...
Utilisé comme texte sous un diagramme
示图...描绘...
Diagrama...reprezentând...
Utilisé comme texte sous un diagramme