Suédois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
图表显示在...水平下保持稳定
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
图片中包含...
Bilden visar ...
Utilisé pour décrire une image
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

图表表明...,因此得出...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
图表的变化表明...
Formen på diagrammet visar på att ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
图中有明确的分布模式,这意味着...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
因此,该图表可以用来预测...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

数字...代表...
Figur ... respresenterar ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
数字...表示...
Figur ... visar ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
示图...表示...
Diagram ... undersöker ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
示图...描绘...
Diagram ... skildrar ...
Utilisé comme texte sous un diagramme