Tchèque | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
图表显示在...水平下保持稳定
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
图片中包含...
V obrázku je obsažen(a)...
Utilisé pour décrire une image
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

图表表明...,因此得出...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
图表的变化表明...
Tvar grafu ukazuje, že...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
图中有明确的分布模式,这意味着...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
因此,该图表可以用来预测...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

数字...代表...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Utilisé comme texte sous un diagramme
数字...表示...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Utilisé comme texte sous un diagramme
示图...表示...
Diagram... zkoumá...
Utilisé comme texte sous un diagramme
示图...描绘...
Diagram... znázorňuje
Utilisé comme texte sous un diagramme