Thaïlandais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
图表显示在...水平下保持稳定
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
图片中包含...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Utilisé pour décrire une image
该图表显示,...至...期间,...比...多
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

图表表明...,因此得出...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
图表的变化表明...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
图中有明确的分布模式,这意味着...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
因此,该图表可以用来预测...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

数字...代表...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Utilisé comme texte sous un diagramme
数字...表示...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Utilisé comme texte sous un diagramme
示图...表示...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
示图...描绘...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Utilisé comme texte sous un diagramme