Polonais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
이 그림 속에는 ...
Rysunek zawiera...
Utilisé pour décrire une image
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Z kształtu wykresu wynika, że...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

...를 나타내는 표
Rysunek... przedstawia...
Utilisé comme texte sous un diagramme
...을 보여주는 표
Rysunek... pokazuje...
Utilisé comme texte sous un diagramme
...을 관찰한 표
Diagram...bada...
Utilisé comme texte sous un diagramme
...을 보여주는 표
Diagram... zobrazowuje...
Utilisé comme texte sous un diagramme