Tchèque | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
이 그림 속에는 ...
V obrázku je obsažen(a)...
Utilisé pour décrire une image
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Tvar grafu ukazuje, že...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

...를 나타내는 표
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Utilisé comme texte sous un diagramme
...을 보여주는 표
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Utilisé comme texte sous un diagramme
...을 관찰한 표
Diagram... zkoumá...
Utilisé comme texte sous un diagramme
...을 보여주는 표
Diagram... znázorňuje
Utilisé comme texte sous un diagramme