Turc | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
이 그림 속에는 ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Utilisé pour décrire une image
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

...를 나타내는 표
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Utilisé comme texte sous un diagramme
...을 보여주는 표
... figürü ...'i gösteriyor.
Utilisé comme texte sous un diagramme
...을 관찰한 표
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Utilisé comme texte sous un diagramme
...을 보여주는 표
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Utilisé comme texte sous un diagramme