Anglais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Grafen viser et plateau ved niveauet...
The graphs show a plateau at the level of…
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Billedet indeholder...
Within the picture is contained…
Utilisé pour décrire une image
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
This diagram represents…and therefore shows that…
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafens facon demonstrerer at...
The shape of the graph demonstrates that…
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
The graph can thus be used to predict…
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figur... repræsenterer...
Figure…representing…
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figur... viser...
Figure…showing…
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... undersøger...
Diagram…examining…
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... skildrer...
Diagram…depicting…
Utilisé comme texte sous un diagramme