Néerlandais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
La bildo montras...
De afbeelding bevat ...
Utilisé pour décrire une image
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
La formo de la grafeo pruvas, ke...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figuro... reprezente...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figuro... montrante...
Afbeelding ... toont ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagramo... ekzamenante...
Diagram ... onderzoekt ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagramo... prezente...
Diagram ... beschrijft ...
Utilisé comme texte sous un diagramme