Anglais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
The graphs show a plateau at the level of…
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Tässä kuvassa näkyy...
Within the picture is contained…
Utilisé pour décrire une image
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
This diagram represents…and therefore shows that…
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Kuvaajan muoto näyttää, että...
The shape of the graph demonstrates that…
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Kuvaaja voi siten ennustaa...
The graph can thus be used to predict…
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Kaavio ... edustaa...
Figure…representing…
Utilisé comme texte sous un diagramme
Kuva ... näyttää...
Figure…showing…
Utilisé comme texte sous un diagramme
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram…examining…
Utilisé comme texte sous un diagramme
Kaavio ... esittää...
Diagram…depicting…
Utilisé comme texte sous un diagramme