Chinois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
图表显示在...水平下保持稳定
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Tässä kuvassa näkyy...
图片中包含...
Utilisé pour décrire une image
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
图表表明...,因此得出...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Kuvaajan muoto näyttää, että...
图表的变化表明...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Kuvaaja voi siten ennustaa...
因此,该图表可以用来预测...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Kaavio ... edustaa...
数字...代表...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Kuva ... näyttää...
数字...表示...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Kaavio ... tarkastelee...
示图...表示...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Kaavio ... esittää...
示图...描绘...
Utilisé comme texte sous un diagramme