Japonais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Tässä kuvassa näkyy...
画像は・・・・を含んでいる。
Utilisé pour décrire une image
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Kuvaajan muoto näyttää, että...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Kuvaaja voi siten ennustaa...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Kaavio ... edustaa...
図・・・・は・・・・を表しています。
Utilisé comme texte sous un diagramme
Kuva ... näyttää...
図・・・・は・・・・を表している。
Utilisé comme texte sous un diagramme
Kaavio ... tarkastelee...
図・・・・は・・・・を説明している。
Utilisé comme texte sous un diagramme
Kaavio ... esittää...
図・・・・は・・・・を示している。
Utilisé comme texte sous un diagramme