Néerlandais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Tässä kuvassa näkyy...
De afbeelding bevat ...
Utilisé pour décrire une image
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Kuvaajan muoto näyttää, että...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Kuvaaja voi siten ennustaa...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Kaavio ... edustaa...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Utilisé comme texte sous un diagramme
Kuva ... näyttää...
Afbeelding ... toont ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram ... onderzoekt ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Kaavio ... esittää...
Diagram ... beschrijft ...
Utilisé comme texte sous un diagramme