Polonais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Tässä kuvassa näkyy...
Rysunek zawiera...
Utilisé pour décrire une image
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Kaavio ... edustaa...
Rysunek... przedstawia...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Kuva ... näyttää...
Rysunek... pokazuje...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram...bada...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Kaavio ... esittää...
Diagram... zobrazowuje...
Utilisé comme texte sous un diagramme