Roumain | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
L'image contient...
Această imagine conţine...
Utilisé pour décrire une image
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
La forme du graphique démontre que...
Forma graficului demonstrează că...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figure...représentant...
Figura...reprezintă...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figure...montrant...
Figura...arătând...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagramme...examinant...
Diagrama...exprimând...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagramme...indiquant...
Diagrama...reprezentând...
Utilisé comme texte sous un diagramme