Néerlandais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
De afbeelding bevat ...
Utilisé pour décrire une image
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Utilisé comme texte sous un diagramme
Το σχήμα... δείχνει...
Afbeelding ... toont ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram ... onderzoekt ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram ... beschrijft ...
Utilisé comme texte sous un diagramme