Roumain | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Această imagine conţine...
Utilisé pour décrire une image
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Forma graficului demonstrează că...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figura...reprezintă...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figura...arătând...
Utilisé comme texte sous un diagramme
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagrama...exprimând...
Utilisé comme texte sous un diagramme
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagrama...reprezentând...
Utilisé comme texte sous un diagramme