Suédois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
画像は・・・・を含んでいる。
Bilden visar ...
Utilisé pour décrire une image
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Formen på diagrammet visar på att ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

図・・・・は・・・・を表しています。
Figur ... respresenterar ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
図・・・・は・・・・を表している。
Figur ... visar ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram ... undersöker ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram ... skildrar ...
Utilisé comme texte sous un diagramme